Utflukt

om utflukt

Utflukt er et idealistisk drevet tidsskrift med en bred orientering mot kultur, litteratur og samfunnsspørsmål. Redaksjonen består utelukkende av kvinner. Vi er feminister i praksis som ønsker at Utflukt skal være et springbrett for uetablerte skribenter, illustratører og designere hvor minst 50 % av bidragsyterne er kvinner. Utflukt har også fokus på eksperimentering med form og innhold. Vi ønsker å utfordre tidsskriftformatet og komme i forkant av tankene om hva et tidsskrift kan være, noe # 1-2/2011 Afrika et eksempel på. Vårt mål er å kunne produsere overraskende, innovative numre med kvalitetsinnhold ved å bruke kunst, design og typografi. Dette gjør Utflukt til et særegent tilbud på den norske tidsskriftarenaen.

 

Tidsskriftet utkommer med fire nummer årlig (eller tre med et dobbeltnummer), tre av dem med et klart definert tema som skribentene behandler relativt fritt, det fjerde, Vinterkort, presenterer ny skjønnlitteratur.  Første nummer av Utflukt kom ut i 1994. Tidsskriftet mottar støtte fra Norsk Kulturråd.